สิงคโปร์ 0-3 บาห์เรน

$cptitle

สิงคโปร์ 0-3 บาห์เรน