เดนมาร์ก 0-0 ไอร์แลนด์

$cptitle

เดนมาร์ก 0-0 ไอร์แลนด์