ไอร์แลนด์เหนือ 0-1 สวิตเซอร์แลนด์

$cptitle

ไอร์แลนด์เหนือ 0-1 สวิตเซอร์แลนด์